Tuotanto saa palkkiota, mutta toimihenkilöt ei?

Hyvä työ on tuloksellista ja tuottavaa sekä samalla ihmisten hyvinvointia tukevaa.

Yritys, joka panostaa toiminnan ja osaamisen kehittämiseen jatkuvasti, todennäköisemmin myös saavuttaa tavoitteensa ja säilyttää kilpailukykynsä alati muuttuvassa ympäristössä.

Yrityksessä jokaisella henkilöllä on tärkeä rooli yrityksen menestymisen kannalta, olipa kyseessä myyjä, markkinoinnin henkilöt, tuotannon tyypit tai päällikkö – jokaisen työpanos vaikuttaa väistämättä lopputulokseen.

Hyvät tekijät varmistavat yrityksen kasvun ja kehityksen.

Ehkä kehityksen seuraava askel voisikin olla yhteisen tulospalkkiojärjestelmän rakentaminen tuotannolle sekä toimihenkilöille. Heidän kaikkien tuottama toiminta kerääntyy kuitenkin yrityksen yhteiseen laariin ja tulokseen, miksi kaikilla ei siis olisi yhteistä tulospalkkiojärjestelmää?

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on suunnata koko henkilöstön huomio ja tekeminen niihin oleellisiin asioihin, joiden kautta yrityksen toiminnan tulos kehittyy. Saavutetut tulokset näkyvät yksikön menestyksessä, jokaisen palkassa ja henkilöstön motivaation lisääntymisenä.

Mitä pitäisi tehdä, jos joku tiimin jäsen pelkää tulevaa tulospalkkiojärjestelmää?

Tulospalkkiomies naurahtaa ”Eikö tilillesi tosiaan mahdu enää lisää rahaa tai bonareita?Sinäkään tuskin vastaisit tuohon ei kiitos, ei mahdu.

Tutut ja turvalliset toimintatavat sekä mallit tuovat turvaa, ja muutosten äärellä pintaan saattaa nousta monenlaisia kysymyksiä ja tunteita, innostusta tai jopa pelkoa. Raha ei automaattisesti toimi kaikille motivoivana tekijänä, toisille se voi olla hyvä asiakastyytyväisyys, työpaikan fiilis tai oman arvokkuuden tunne saavutettujen tavoitteiden myötä. Ihan vaan onnistuminen omassa työssään ja kokea, kuinka tärkeä osa kokonaiskuvaa yksikin henkilö on.

Paras keino saada henkilöstö mukaan muutokseen on ottaa heidät mukaan tulospalkkiojärjestelmän suunnitteluun, rakennetaan se yhdessä from the scratch.

Tulospalkkiojärjestelmää suunnitellessa päästään yhdessä pureutumaan muutoksen tarpeeseen ja syihin. Miksi ja mitä tehdään, milloin ja miten asiat etenevät, ja ennen kaikkea mihin kaikkeen se käytännön tasolla vaikuttaa. Kaiken tämän prosessointi ja yhdessä läpikäynti mahdollistaa sitoutuneen sekä motivoituneen henkilöstön.

Kerratkaa nämä 5 asiaa

 1. Miksi muutos halutaan tehdä?
  1. Kehittämällä yritystoimintaa varmistetaan yrityksen kilpailukyky sekä tehostetaan
   toimintaa, joka näkyy yrityksen menestyksessä sekä jokaisen palkassa.
 2. Tulospalkkiojärjestelmän tuomat hyödyt
  1. Toiminnan tehostaminen, selkeä läpinäkyvä tavoite ja tulos läpi koko linjan.
 3. Selkeät helposti mitattavat mittarit
  1. Tavoitteet ja mittarit, joita on jokaisen helppo havaita ja mitata.
 4. Mitä tämä tarkoittaa jokaisen käytännön tekemisessä
  1. Sopikaa konkreettiset ja helpot stepit, joihin jokaisen on helppo sitoutua ja lähteä toteuttamaan.
 5. Milloin bonus näkyy pankkitilillä?
  1. No kyllähän se kiinnostaa, että milloin se ensimmäinen bonus kilahtaa tilille. Kukapa ei haluaisi suunnitella tulevien bonusten sijoituskohdetta, olipa se sitten itsensä hemmotteluun, illallinen puolison kanssa, säästötilin kartuttaminen tai unelmien toteuttamiseen.

Videon linkki:

Tulospalkkiomies – Tuotanto saa palkkiota, mutta toimihenkilöt ei? – YouTube