Opinnäytetyöaiheet

Oletko vailla opinnäytetyöaihetta ja särmää opinnäytetyöohjaajaa, joka auttaa opinnäytetyöasiassa maaliin?

Tarjoamme opinnäytetyöprojekteja ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Projektin aihe voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • Tyytyväisyyskysely tulospalkkioasiakkaille sekä asiakkaamme työntekijöille
 • Tulospalkkiojärjestelmät nyt ja 2030
 • Tulospalkkiojärjestelmän myynnin kehitys
 • Buukkauspalveluiden käyttö tuottavuustuotteiden myynnissä
 • Tulospalkkiojärjestelmät alueellisesti tai toimialoittain tarkasteltuna
 • Kilpailijakartoitus – ketkä tuottavat tulospalkkiojärjestelmiä
 • Tulospalkkiojärjestelmä ennen ja nyt
 • Tulospalkkiojärjestelmän sudenkuopat
 • Tulospalkkiojärjestelmä johtamisen välineenä
 • Tulospalkkio ja tiimihenki – yhteen hiileen puhaltaminen
 • Myyntiprovisiosta tulospalkkioon
 • Tulospalkkiomittarit
 • Tulospalkkion vaikutus työuran pituuteen tai pysyvyyteen työpaikassa
 • Tavoitteista tuloksiin – Tavoitteiden asettaminen työelämässä – yritys-, yksikkö-, tiimi- ja henkilötaso
 • Tulospalkkiojärjestelmän Suomessa ja muualla
 • Tulospalkkiojärjestelmä osana paikallista sopimista
 • Aiemmin tehdyn ”Tulospalkkiojärjestelmä myynnin johtamisen välineenä” -opinnäytetyön syventäminen
 • Vastuullisuus osana tulospalkkiojärjestelmää

Valmiit opinnäytetyöt

Tulospalkkioleima

Tiia Kiviranta kertoo millaista oli tehdä opinnäytetyötä Tulospalkkiomiehelle

On helppo hymyillä, kun taskussa on tuoreet tradenomin paperit. Siihen vaadittiin paljon työtä erityisesti opinnäytetyön merkeissä, mutta olen iloinen, että sain toimeksiannon juuri Konsultointi Larikka Oy:ltä.

Korona-aika asetti sekä haasteita että mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen. Monessa yrityksessä oli siirrytty etätyöhön, joka aiheutti haasteita toimeksiantajan etsimiseen, koska ohjaus ja materiaalin hankinta koettiin haastavana etätyön vuoksi. Konsultointi Larikka Oy:n oma tulospalkkiomies Tommi Larikka ei kuitenkaan pitänyt tätä haasteena, vaan mahdollisuutena ja pääsimme aloittamaan yhteistyön.


Yhteyttä pidettiin joustavasti etäyhteydellä molempien aikatauluja yhteensovittaen. Yhteydenpito etäyhteydellä toimi todella hyvin, sillä tämä mahdollisti myös lyhyet palaverit, joissa pystyi päivittämään viimeisimmät tiedot toimeksiantajalle helpommin.


Yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa ja antoisaa. Tommi haastoi joka kerta ajattelemaan vielä enemmän ja toimimaan paremmin. Hänellä on valtavasti tietoa ja näkemystä tulospalkkioista, joka näkyi varmuutena opinnäytetyön ohjaamisessa. Ohjaajana hän oli kannustava ja rohkaiseva, vaikka aina opinnäytetyön kirjoittaminen ei sujunutkaan kuin tanssi.


Yhteistyön pohjalta syntyi opinnäytetyö: ”Tulospalkkiojärjestelmä myynnin johtamisen välineenä”, joka tarkastelee tulospalkkiojärjestelmän mahdollisuuksia myynnin johtamisen tukemiseen. Opinnäytetyön aineistoa kerättiin sähköisen kyselytutkimuksen avulla.


Aihe oli todella mielenkiintoinen ja ehdottomasti suosittelen ottamaan yhteyttä Konsultointi Larikka Oy:n Tommi Larikkaan, mikäli tulospalkkio kiinnostaisi opinnäytetyön aiheena.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen tommi.larikka@larikka.fi, niin mietitään yhdessä mahdollista seuraavaa steppiä!

Tulospalkkion muodostuminen on tiimityötä

Jätä yhteydenottopyyntö

Kysy lisätietoja tai
pyydä alustava tarjous

Tulospalkkiomies Tommi Larikka

Tommi Larikka
Toimitusjohtaja, yrittäjä