Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Tulospalkkiomies & Piste Hyvinvointipalvelut tarjoavat yhteistyössä parempaa hyvinvointia työpaikoille sekä henkisesti että taloudellisesti!

Työhyvinvointi on monitahoinen ja monimutkainen muuttuva kokonaisuus, joka koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista osa-alueista. Piste Hyvinvointipalvelut tarjoaa tuloksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta. Yrityksen perustaja Veera Salokangas on työskennellyt liikunnan ja hyvinvoinnin parissa yli 20 vuotta ja yrityksen toimintaa ohjaa palava halu tarjota parasta mahdollista, faktoihin perustuvaa tietoa sekä auttaa organisaatioiden jäseniä voimaan paremmin työssä ja työn ulkopuolella. Tulospalkkiomies ja Piste Hyvinvointipalvelut toteuttivat loppuvuodesta 2022 ensimmäisen yhteistyöprojektinsa. Sen tarkoitus oli parantaa asiakasyrityksen työolosuhteita ja tehostaa tuottavuutta niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Koko työyhteisölle tehtiin aluksi työtyytyväisyyskysely, johon jokaisen työntekijän oli helppo vastata valitsemassaan kanavassa. Työtyytyväisyyskysely ei koskaan kuormita esimerkiksi esihenkilöitä, vaan ne suunnitellaan aina asiakkaalle valmiiksi. Tässä projektissa kyselyyn vastasi noin 88 % henkilöstöstä.

“Harvoin näkee niin hyvää vastausprosenttia! Tahdoimme tehdä kyselyyn vastaamisen mahdollisimman helpoksi, joten tarjosimme monta erilaista tapaa vastata kyselyyn ja se toimi erittäin hyvin”, kertoo Piste Työhyvinvointipalvelujen perustaja Veera Salokangas.

Kyselyn jälkeen Veera analysoi vastaukset ja teki niistä yhteenvedon. Tulokset käytiin ensin läpi toimitusjohtajan kanssa, sen jälkeen esihenkilöiden kesken ja lopuksi koko henkilöstön kanssa. Kaikki palaverit ja keskustelut toteutettiin asiakkaan luona paikan päällä.

“Haluan aina tutustua asiakkaisiini kunnolla ja hoitaa tulosten purun sekä muut tärkeät keskustelut kasvokkain. Välillä asiakkaiden voi olla vaikeaa ottaa vastaan esimerkiksi ilmi tulleita kehityskohtia yrityksen toiminnassa, joten on tärkeää, että pystyn avaamaan kyselyn tulokset ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin kasvokkain”, Veera täsmentää.

Mitä asiakkaalle jäi käteen projektista?

“Asiakas oli todella tyytyväinen projektiin ja sen tuloksiin. Henkilöstö koki kyselyn kautta tulleensa kuulluksi ja esimerkiksi kommunikaatiota saatiin parannettua. He nappasivat heti kiinni kyselyn tuloksista ja alkoivat kehittää toimintaa itsenäisesti”, Veera kertoo.

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -projekteissa asiakas saa aina itselleen kyselyn tulosten lisäksi jatkoa varten myös toimenpide-ehdotukset, joissa kerrotaan, mitä kannattaa kehittää ja missä järjestyksessä.

“Tällaisten projektien jälkitoimenpiteet ovat aina kaikkein tärkeimpiä asioita, sillä niiden kautta muutokset saadaan vasta konkretisoitua todeksi”, Veera jatkaa.

Tulospalkkiomies Tommin ja Veeran kesken yhteistyö sujui tehokkaasti, sillä molemmat ovat suoria ja nopeita toimissaan.

“Yhteistyö Veeran kanssa oli saumatonta ja tiesin koko ajan, missä vaiheessa projekti eteni”, Tommi kertoo.

“Tunnemme toisemme niin hyvin, että on helppo luottaa toisen ammattitaitoon”, Veera jatkaa.

Hyvin toteutettu työhyvinvointiprojekti on erinomainen tuottavuusteko, jota tulospalkkiomiehen on helppo peukuttaa!

Haluatko toteuttaa vastaavan projektin omassa organisaatiossasi? Sovi palaveri tästä!