Case – Adworks Oy

Tulospalkkiojärjestelmällä kohti merkityksellistä ja kustannustehokasta työntekoa

Vuonna 2011 perustettu Adworks Oy on näkyvyyden ammattilainen, joka toteuttaa muun muassa mainosteippaukset, autoteippaukset, erilaiset tarrat, valomainokset sekä messumateriaalit vankalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella. Yhteistyö Tulospalkkiomies Tommi Larikan kanssa alkoi vuonna 2020, jolloin Adworksille alettiin rakentaa tehokasta tulospalkkiojärjestelmää.

“Adworks Oy:n tavoite oli saada koko työyhteisö puhaltamaan yhteen hiileen sekä ymmärtämään syvällisemmin eri osa-alueiden merkitys lopputuloksen näkökulmasta. Jotta töitä voidaan tehdä järkevästi ja kustannustehokkaasti, koko työyhteisön tulee ymmärtää minkä takia mitäkin toimenpiteitä tehdään, miten tehdään sekä mitä toimintoja tarvitsee vielä kehittää. Siitä hyötyvät kaikki.”

Projekti eteni Adworksin mukaan hyvin ja koko työyhteisön sitouttaminen kehitystyöhön koettiin erittäin tärkeänä seikkana projektin onnistumisen näkökulmasta.

“Työryhmään otettiin henkilökuntaa mukaan jokaiselta osastolta ja kaikki saivat projektin aikana kertoa omia näkemyksiään ja mielipiteitään. On todella tärkeää sitouttaa koko henkilöstö mukaan yrityksen kehittämiseen, jotta tieto ja ymmärrys kulkeutuvat jokaiselle osastolle ja kaikki ymmärtävät kokonaisuuden sekä sen, mihin projektilla tähdätään.”

Yrityksen työntekijät ottivat projektin vastaan hyvin ja kiinnostuneina. Henkilökunnan mielestä oli tärkeää, että Tulospalkkiojärjestelmällä on jatkuvuutta. 

“Monissa yrityksissä on paljon projekteja, jotka alun jälkeen hiipuvat ja jäävät matkan varrelle jonnekin, mutta meille on ollut ensiarvoisen tärkeää, että tätä projektia on ylläpidetty ja siihen liittyviä asioita on käyty säännöllisesti läpi. Tarkastelemme ja mietimme myös jatkuvasti mittareita sekä niiden kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa.”

Adworks Oy suosittelee Tulospalkkiomiehen palveluita kaikenkokoisille tiimeille.

“Etenkin organisaatioissa, joissa on useita eri tahoja ja osastoja voisivat hyötyä erityisen paljon Tulospalkkiojärjestelmän luomisesta, sillä kaikki vaikuttaa aina kaikkeen. Kun koko henkilöstö osallistuu samaan projektiin, kaikki ymmärtävät jokaisen osa-alueen merkityksen kokonaisuuteen ja miten se vaikuttaa koko yrityksen tulokseen.”

Henri Arvonen
Toimitusjohtaja
Adworks Oy