Case – Oma Yrityspalvelut Oy

Tulospalkkiojärjestelmän avulla selkeyttä ja läpinäkyvyyttä työntekijöiden palkitsemiseen

Oma Yrityspalvelut on vuonna 2018 perustettu uudenlainen yrityksille ja yritysten päättäjille luotu palvelukokonaisuus, joka koostuu assaripalveluista, tili- ja kirjanpitopalveluista, taloushallintopalveluista sekä konsultointikokonaisuuksista. Yhteistyö Tommi Larikan kanssa alkoi kesällä 2021, jolloin Oma Yrityspalveluille alettiin rakentaa omaa tulospalkkiojärjestelmää.

“Projektin tavoite oli luoda selkeä systeemi ja ymmärrettävät mittarit, joiden perusteella voisi selkeästi jakaa tulospalkkioita työntekijöille. Alussa ei ollut juuri tietoa, millaisista mittareista tai summista kannattaa lähteä liikkeelle, mutta yhdessä Tulospalkkiomiehen kanssa lähdettiin luomaan toimivaa työkalua tulospalkkioiden määrittelemiselle”, kertoo Eve Rusi, toinen Oma Yrityspalveluiden perustajajäsenistä.

“Tahdoimme löytää keinon palkita työntekijöitä hyvästä työstä ja halusimme siihen selkeämmän systeemin kuin satunnaiset bonukset siellä täällä pitkin vuotta”, lisää Sanna Tammisto, toinen yrityksen perustajajäsenistä.

Tulospalkkioprojekti eteni tiimin mielestä järjestelmällisesti, asiallisesti ja kaikille sopivaan tahtiin.

“Kävimme ensin läpi pohjustuksen siitä, mitä ollaan tekemässä, jonka jälkeen otettiin numerot mukaan ja nyt kun ensimmäinen palkkiojärjestelmä on valmis, näyttäytyy se tosi selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Mitään vaihetta ei tykitetty läpi liian nopeasti, vaan kaikille tuli rauhassa ymmärrys eri osa-alueista ja lopuksi vielä viimeisteltiin kokonaisuus tiimin kanssa yhdessä”, Sanna sanoo.

“Työntekijöiden osallistaminen oli todella tärkeää. Meillä on pieni tiimi ja koska kaikki pääsivät mukaan tulospalkkiojärjestelmän kehitystyöhön, kaikki myös ymmärtävät mihin järjestelmä perustuu ja mistä esimerkiksi eri mittarit koostuvat”, Eve lisää.

Työntekijöiden osallistaminen on myös Tulospalkkiomiehen mielestä tärkeää, jotta koko tiimillä on heti peruskäsitys siitä, mitä tulee tehdä. Vähitellen ajan myötä opitaan syvällisemmin, mitä vaikutuskeinoja kullakin itsellään on omaan tulospalkkioon. 

Onko tavoite täyttynyt eli onko Oma Yrityspalveluilla sellainen tulospalkkiojärjestelmä, joka on ymmärrettävä, läpinäkyvä ja toimiva? Entä miten työntekijät ovat ottaneet uuden toimintamallin vastaan?

“Kesä on meidän alalla aina rauhallisempaa ja yrityksemme muutti tässä syksyllä uusiin toimitiloihin Länsi 1 -kauppakeskukseen, joten olemme ehtineet testata tulospalkkiojärjestelmää kunnolla vasta muutaman kuukauden. Vastaanotto on ollut pelkästään positiivinen ja pidämme säännöllisesti kuukausipalavereja, joissa seuraamme eri mittareita. Työntekijät ovat todella kiinnostuneita luvuista sekä ylipäätään siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja he odottavat innolla, mitä tulospalkkiojärjestelmä tuo tullessaan”, Sanna kertoo.

Millaisille yrityksille Eve ja Sanna suosittelisivat tulospalkkiomiehen palveluita?

“En oikeastaan keksi yhtään alaa tai yritystä, jolle tulospalkkiojärjestelmän luominen ei olisi paikallaan. Jokaisessa yrityksessä liikkuu rahaa ja maksetaan palkkaa, joten jokaisessa yrityksessä pystytään varmasti myös keksimään mittaristo ja palkkiojärjestelmä, joka palvelee kutakin yritystä yksilöllisesti”, Eve totetaa.

“Erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa oman tekemisen merkitys palkkaan on nähtävissä konkreettisesti, tulospalkkiojärjestelmä voisi olla tosi hyvä kannustin työntekijöille siihen omaan tekemiseen”, Sanna jatkaa.

Tulospalkkiomies on molempien kanssa täysin samaa mieltä, sillä tulospalkkiojärjestelmä räätälöidään aina jokaiselle yritykselle yksilöllisesti – jos löytyy euroja, tekemistä ja fiilistä, löytyy myös toimivat mittarit tulospalkkioille.

Eve Rusi & Sanna Tammisto
Oma Yrityspalvelut Oy

Miten tarina jatkui? Voit lukea yhteistyötarinan toisen osan täältä.