Case – Entti

Tulospalkkiotoimintamallista vastauksia työnantajan haasteisiin

Vuonna 1995 perustettu Entti Oy on erilaisten pihojen suunnitteluun, toteutukseen ja hoitoon erikoistunut yritys. Yhteistyö Tulospalkkiomies Tommi Larikan kanssa alkoi 2019, jolloin lähdettiin pohtimaan ratkaisuja Entin haasteisiin työnantajana. Nyt projektissa ollaan jo pitkällä ja seuraavaksi suunnitellaan tulospalkkiotoimintamallin jalkauttamista syvemmälle organisaatioon.

Yhteistyöhön lähdettäessä Entti pohti, miten voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin työnantajana. Yhdessä tulospalkkiomiehen kanssa lähdettiin ideoimaan, miten ihmisiä voitaisiin sitouttaa ja miten hyvät työntekijät saataisiin pidettyä töissä. Etsittiin kannustavia keinoja ihmisten viihtyvyyden parantamiseen työpaikalla, katse kuitenkin koko ajan isossa kuvassa.

Entillä uskotaan siihen, että yritys menestyy, kun kaikki tekeminen lähtee henkilöstöstä ja siitä, että he viihtyvät töissä.

Projekti sujui Entin näkökulmasta hyvin ja tässä vaiheessa projektia mukana olleet ihmiset ovat ottaneet tulospalkkiotoimintamallin vastaan hyvin. Tulospalkkiojärjestelmän ansiosta Entti on ottanut käyttöön myös kuukausipalaverit.

Mielettömät mahdollisuudet olisi käyttää järjestelmää hyödyksi vielä paljon laajemmin. Suurin hyöty tällä hetkellä on se, että kokoonnumme tämän ansiosta kerran kuukaudessa yhdessä käymään läpi polttavia asioita.

Seuraava askel projektissa on tulospalkkiotoimintamallin jalkauttaminen syvemmälle organisaatioon tekevälle portaalle. Tulospalkkiomies tarjoaa tukensa myös tässä projektin vaiheessa.

Entti suosittelisi Tulospalkkiomiehen palveluita kehityshaluisille yrityksille, jotka haluavat saada työntekijät mukaan kehittämään organisaatiota.

Yrityksen koolla ei ole väliä. Palveluista voisivat hyötyä yritykset, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa. Kehitys on tässä tapauksessa myös sitä, millainen kulttuuri yritykseen halutaan luoda.

Jaakko Hanhiniemi
Hallituksen puheenjohtaja